خانه ای دیگر

حس جالبی نیست وقتی به یه خانه عادت کرده باشی و به ناچار مجبور به کوچ باشی. خانه من سن و سال خوبی هم داشت اما .. !
بر آن هستم که خانه ای جدیدتر بنا کنم. کمی اینجا هستم . امیدوارم آنقدر خوب باشد که ماندگار شوم.
/ 0 نظر / 76 بازدید